Erve Deperman is een historisch en rijks monumentaal erf met grote cultuurhistorische waarden. Het omvat een karakteristieke boerderij met dwarshuis en een viertal schuren die als rijksmonument zijn aangewezen.

Al in 1475 wordt het erf genoemd in het Schattingsregister. Het is een boerderij waar de tijd heel lang stil heeft gestaan maar die nu in volle glorie is hersteld. Zelfs het speciaal aangelegde erfbos, waar de boer eeuwenlang zijn brand- en bouwmateriaal kapte, is nog naast de boerderij aanwezig. Hieruit komen de eiken waarvan de balken zijn gemaakt voor de negen gebinten van het huis, aldus Herman Hagens, de boerderijenkenner van Twente.

Omdat op het erfgoed een blijvend agrarische bestemming rust, is er een jongvee-stal en zullen de omliggende weilanden s’ zomers door de kalveren ( pinken) worden begraasd.

De oude timmerschuur is geschikt gemaakt als ‘speelverblijf  voor de kinderen in de buitenlucht’.